Vyberte stránku

Studium

I. stupeň

Cesta 12 drah

I. stupeň studia na cestě k tomu stát se profesionálním Shiatsu praktikem. Ale i na cestě za sebepoznáním bez nutnosti pokračovat a být praktikem. Roční výcvik zaměřený na sebepoznání a seberozvoj. Každý měsíc projdeme jednu základní dráhu na svém těle. Naučíme se pracovat s vybranými emocemi a body. Skvělý základ, ať už se rozhodnete ve svém životě pro jakoukoliv cestu. 

“Když poznám sebe, naučím se odlišit své emoce od tvých, a to je základ skvělého Shiatsu.” H.Masunaga.

II. stupeň

Cesta Shiatsu

II. stupeň studia, pokud se chcete stát profesionálním Shiatsu praktikem. Poté, co máte za sebou seberozvojový rok, můžete se pustit do Shiatsu cesty naplno. Budete se učit pracovat s tělem i energetickým systémem ostatních, protože svůj už znáte. I nadále budete prohlubovat psychohygienu a sebekázeň. Naučíte se Shiatsu ošetření všech základních drah, diagnostiku, anatomii  a veškerou teorii, kterou praktik při své praxi potřebuje. 

III. stupeň

Cesta 12 pokladů

III. stupeň studia určený pro studenty Cesty Shiatsu. Zaměřený na hloubkovou práci s dráhami, konkrétně Masunágovými. Dále potřebná filosofie Keiraku Shiatsu podle Senseje H.Masunagy. Prohloubení základních a rozvíjení složitějších technik. Profesionální práce s klienty, včetně složitějších případů v praxi. Dále základy podnikání, abyste byli připraveni na to stát se profesionálním praktikem nejen teoreticky, ale i prakticky v reálném podnikatelském světě.